Kontak ons

Besoek ons ​​op die hoofkampus van die Universiteit Stellenbosch

Fisiese adres 

Crozierstraat 26 ​​, Stellenbosch

Posadres

Departement Joernalistiek
Stellenbosch Universiteit
Privaat Sak X1
Matieland, 7602

  +27 21 808 3488
  journalism@sun.ac.za

Afrikaans
Na bo