Personeel

Ontmoet ons personeellede

HonsBA Joernalistiek sameroeper

Dr Marenet Jordaan

Marenet Jordaan is ‘n lektor en navorser in die Departement Joernalistiek aan die Universiteit Stellenbosch (US). She het in 2000 ʼn BA Uitgewerswese-graad (cum laude) aan die Universiteit van Pretoria ontvang, waar sy ook bekroon is met die visekanseliersmedalje as beste student in die Fakulteit Geesteswetenskappe. Nadat sy haar BPhil Joernalistiek-graad (cum laude) aan die US voltooi het, het sy in verskeie hoedanighede by Die Burger en Rapport gewerk, onder andere as redakteur van ʼn vermaaklikheidsbylae.

Vanaf 2009 was sy ʼn lektor in die Joernalistiekprogram by UP. Gedurende hierdie tydperk het sy haar MPhil Joernalistiek-graad (cum laude) deur die US voltooi – met ʼn fokus op die destyds nog nuwe fenomeen van sosiale media-gebruik deur koerante. In 2015 het sy teruggekeer na haar akademiese tuiste aan die US om in die honneurs- en meestersgraadprogramme klas te gee. Sy het haar doktorsgraadverhandeling oor die Afrikaanse aanlynnuuspublikasie Netwerk24 in 2018 voltooi. Haar huidige navorsingsbelangstellings sluit in nuuskantooretnografie, nuuswerkkulture, joernalistiek-etiek, joernalistiek rolbelewenisse en joernalistiekopleiding.

Sy is sedert 2016 die sameroeper van die HonsBA Joernalistiekprogram. In 2020 het sy ʼn institusionele toekenning vir uitnemende onderrig van die US ontvang.

As deel van haar gemeenskapsinteraksie lewer sy gereeld bydraes tot nasionale mediapublikasies en uitsaaiers oor onderwerpe wat wissel van joernalistiek-etiek en sosial media-gebruik tot bewusmaking oor psigiese gesondheid.

Publikasies

Jordaan, M. & Groenewald, A. 2021. Suddenly apart, yet still connected: South AFrican postgraduate journalism students’ responses to Emergency Remote Teaching and learning. Journalism & Mass Communication Educator, 76(4):425-438.  doi: 10.1177/10776958211028103

Jordaan, M. 2020. An open mind, not an empty head: Towards perpetual waves of newswork ethnography. African Journalism Studies, 41(4):51-67. doi:10.1080/23743670.2020.1785519

Jordaan, M. 2018. Die belang van kritiese selfrefleksie deur joernalistiekopvoeders. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 58(4):826-840.

Jordaan, M. 2013. “Poke me, I’m a journalist: The impact of Facebook and Twitter on newsroom routines and cultures at two South African weeklies”, Ecquid Novi: African Journalism Studies, 31(1):21-35.

Jordaan M. 2018. “This is a safe space”: The need for reflection by journalism educators. In: L. Rabe (ed). Journalism/Joernalistiek4.0@Stellenbosch. Stellenbosch: AFRICAN SUN MeDIA. 

Jordaan, M. 2016. Back to the future: Re-invigorating the ‘newsroom genre’ to study social media use in developing contexts” In: H.M. Mabweazara, O.F. Mudhai & J. Whittaker. Online Journalism in Africa: Trends, Practices and Emerging Cultures. London: Routledge.

Jordaan, M. 2020. Checking All The Boxes: Debating the Need for Journalism Students to Acquire

Ethical Clearance for their Research. In: Teaching Journalism in a Disruptive Age, Proceedings of the World Journalism Education Congress 2019. Paris. 228-240.

Jordaan, M. 2020. To Listen and To Lead: Taking Lessons from Newsroom Ethnography into the Classroom. In: Teaching Journalism in a Disruptive Age, Proceedings of the World Journalism Education Congress 2019. Paris. 942-943.

Book review: Jordaan, M. 2016. Die groot drie: ’n Eeu van spotprente in Die Burger 1915-2015. Tydskrif vir Letterkunde, Volume 53 (2).

Afrikaans
Na bo