Meer oor ons

Die geskiedenis van joernalistiek by die Universiteit Stellenbosch

Dit bied aan studente 'n ongeëwenaarde milieu wat natuurskoon en atmosfeer betref waar hulle hul studies met ywer kan volg.

Die Departement Joernalistiek aan die Universiteit Stellenbosch het ’n roemryke verlede wat terugdateer tot die begin van 1978. Dit was die jaar wat die gesoute koerantman en afgetrede redakteur van Die BurgerProf Piet Cillié, homself voorgestel het aan die heel eerste joernalistiekklas wat hul studies by Protea-huis voltooi het. Ná ’n voorstel van Ebbe Dommisse, destydse nuusredakteur van Die Burger, is Cillié geïnspireer om ’n joernalistiekgraad by sy almal mater bekend te stel – geskoei op die wêreldbekende Columbia School of Journalism in New York. Net soos by sy Amerikaanse ekwivalent, fokus die departement uitsluitlik op ’n aantal nagraadse kursusse. Dit is tans die enigste gespesialiseerde nagraadse-opleidingsinstelling vir joernaliste in Suid-Afrika.

Die Departement Joernalistiek is gerieflik op kampus gesetel in Protea Huis, 'n gerestoureerde Eduardiaanse gebou en nasionale monument. Dit bied aan studente 'n ongeëwenaarde milieu wat natuurskoon en atmosfeer betref waar hulle hul studies met ywer kan volg. 

As deel van die honneurskursus, die HonsBA Joernalistiek, word voornemende professionele mediawerkers – uit diverse akademiese en kulturele agtergronde – die geleentheid gegun om deur die loop van die jaar waardevolle praktiese vaardighede aan te leer, terwyl hulle ook blootgestel word aan die etiese, tegnologiese, bemarking, bestuur, sosiologiese en historiese onderbou van die media. Hierdie benadering is in teenstelling met die verlede waar koerante selde in enige formele opleiding vir nuwe joernaliste geglo het, en hulle bloot hierdie groentjies aan die diep kant ingegooi het. Sedertdien het die benadering ingrypend verander en word ’n akademiese kwalifikasie dikwels as ’n voorvereiste vir werk as ’n joernalis beskou.

Met sy vestiging van die departement in 1978 wou Cillié help om Suid-Afrikaanse joernalistiek as ’n gerespekteerde and professionele beroep te bevorder. Ná Cillié se aftrede in 1983 is sy ideaal verder ontwikkel onder leiding van sy opvolger en voormalige redakteur van Beeld, Prof Johannes Grosskopf. Grosskopf het verder beleef hoe die internasionale kommunikasierevolusie die wêreld omverwerp, wat die departement genoodsaak het om aan te pas ten einde te bly voortbestaan. Die geliefde tikmasjiene het plek gemaak vir rekenaarskerms en sluitelborde. Ná Grosskopf in 1993 afgetree het om die wêreld vol te reis, het sy opvolger, Prof George Claassen, verseker dat die departement in pas bly met hedendaagse tegnologiese ontwikkelings wat tot voordeel van joernaliste gebruik kan word. Onder Claassen se leierskap het die departement baie klem geplaas op rekenaar- en internetgeletterdheid. Studente het uitgebreide opleiding ontvang oor hoe om die internet vir navorsing in te span. Sy opvolger, Prof Lizette Rabe – ’n alumnus uit die eerste klas van 1978 – benadruk steeds die behoefte aan joernaliste met ’n verskeidenheid vaardighede wat kan aanpas by die dinamies multimedia wêreld waar konvergerende tegnologie hoogty vier.

In 1995 het die studente begin met die publikasie van hul eie tydskrif, Stellenbosh Journalism Insight. Hierdie publikasie is in 2002 vervag deur ’n nuwe jaarlikse publikasie, Stellenbosch Media Forum – algemeen bekend onder die studente as SMF. Die honneursklas het ook in 2006 begin met die produksie van LIP om oor die jaarlikse US Woordfees te berig. In 2017 het LIP verander om te fokus op die bevordering van mediavryheid.

Onder leiding van die Rykie van Reenen-genoot, Andre Gouws, het die Klas van 2017 hul eie nuuswebruimte, MatieMedia ​ bekendgestel. Die Departement is ook aktief op verskillende sosiale media platforms. 

Afrikaans
Na bo